Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie


Statystyki graficzne

Stopa bezrobocia

  I.2022r. II.2022r. III.2022r. IV.2022r. V.2022r. VI.2022r. VII.2022r. VIII.2022r. IX.2022r. X.2022r. XI.2022r. XII.2022r. I.2023r.
Powiat Mikołowski 3,8 3,7 3,7 3,5 3,3 3,0 3,0 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,8
Woj. Śląskie 4,4 4,4 4,4 4,3 4,1 4,0 3,9 3,8 3,8 3,7 3,6 3,7 3,9
KRAJ 5,9 5,9 5,8 5,6 5,4 5,2 5,2 5,2 5,1 5,1 5,1 5,2 5,5

Źródło: Urząd Statystyczny Bydgoszcz
po korekcie z dnia 25.10.2022
 
Zgodnie z korektą dane podaje się z uwzględnieniem pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie (będących składową cywilnej ludności aktywnej zawodowo) wyszacowanych na podstawie wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Dane nie są porównywalne w stosunku do wcześniej opublikowanych.
 Informacja nt. rewizji stopy bezrobocia rejestrowanego przeprowadzonej w 2022 r. oraz  przeliczona stopa bezrobocia rejestrowanego od grudnia 2020 r. do sierpnia 2022 r. dla Polski i województw:
 https://stat.gov.pl/aktualnosci/informacja-gus-nt-planowanej-rewizji-miesiecznej-stopy-bezrobocia-rejestrowanego,449,1.html
Załączniki
stopa bezrobocia w latach 2000-2021.xlsx (xlsx, 18 KB)

Dane statystyczne dotyczące bezrobocia

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę