Dla pracodawców i przedsiębiorców - Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie


Wypełnione zgłoszenie proszę przesyłać na adres e-mail: kami@praca.gov.pl .
Załączniki
(1)ZGŁOSZENIE KRAJOWEJ OFERTY PRACY - Nowy druk.docx (docx, 31 KB)

Dla pracodawców i przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie realizuje projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie (IV)",...

  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mikołowskim (IV) Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej I: Osoby młode na rynku pracy;...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę