Dla pracodawców i przedsiębiorców - Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie


Wypełnione zgłoszenie proszę przesyłać na adres e-mail: ofertypracy@pup-mikolow.pl .
Załączniki
ZGŁOSZENIE KRAJOWEJ OFERTY PRACY - 2023r..docx (docx, 108 KB)

Dla pracodawców i przedsiębiorców

Powiat mikołowski / Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie...

Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie realizuje projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie (IV)",...

  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mikołowskim (IV) Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej I: Osoby młode na rynku pracy;...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę