Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

  Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej I: Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe ...

    Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mikołowskim (V) Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej I: Osoby młode na rynku pracy;...

Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie realizuje projekt „ Twoja praca – Twój sukces" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu...

Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie realizuje projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie (IV)",...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę