Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie


Statystyki graficzne

Stopa bezrobocia

  I.2023r. II.2023r. III.2023r. IV.2023r. V.2023r. VI.2023r. VII.2023r. VIII.2023r. IX.2023r. X.2023r. XI.2023r. XII.2023r.
Powiat Mikołowski 2,8 2,9 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 2,7 2,7 2,6    
Woj. Śląskie 4,0 4,0 3,9 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6    
KRAJ 5,5 5,6 5,4 5,3 5,1 5,1 5,0 5,0 5,0 5,0    

Źródło: Urząd Statystyczny Bydgoszcz

Dane po korekcie.

Rewizja miesięcznej stopy bezrobocia rejestrowanego dla grudnia 2022 r. oraz miesięcy od stycznia do sierpnia 2023 r. uwzględnia ostateczne dane dotyczące liczby osób pracujących w gospodarce narodowej według faktycznego miejsca pracy, przygotowane na podstawie administracyjnych źródeł danych oraz kwartalnej i miesięcznej sprawozdawczości statystycznej podmiotów gospodarki narodowej.
 
Załączniki
stopa bezrobocia w latach 2000-2022.xlsx (xlsx, 19 KB)

Dane statystyczne dotyczące bezrobocia

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę