Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiat mikołowski / Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie...

  Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej I: Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe ...

    Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mikołowskim (V) Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej I: Osoby młode na rynku pracy;...

Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie realizuje projekt „ Twoja praca – Twój sukces" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę